Tất cả sản phẩm của Thế Giới Tủ Locker sẽ được bảo hành 1 năm kể từ ngày bàn giao

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Khi các điều kiện tiến hành bảo hành được thông qua, Thế Giới Tủ Locker sẽ tiến hành điều chỉnh, sửa chữa và thay thế để khắc phục trong thời gian đã cam kết.
Công tác nghiệm thu và bàn giao sản phẩm sau khi bảo hành sẽ được xác nhận của cả hai bên

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...